fredag 20 april 2018

Svenskläxan

Hej!

Vi hoppas att läsningen går bra hemma. Läxan är, som ni vet, att läsa minst 60 minuter per vecka. Vår bild är att det är några som inte läser, och de behöver stöd av er föräldrar.

Påminn också era barn om att de ska redovisa minst en bok denna termin.

Med vänlig hälsning, /Per och Helen

Matematikläxa v.17

Hej!
Denna veckan har vi börjat med division.Läxan i Nomp till fredag handlar därför om division. För er som behöver en större utmaning ligger det en extraläxa med svårare uppgifter. /Petra och Sara

Homework w.17

Läxa till nästa vecka är att läsa och översätta texten My Favourite Sport på s. 68-69 i textbook.
Eleverna ska också kunna verbet to do (att göra). I do, you do, he does o.s.v. Allt ligger på glosor.eu
Denna veckan har eleverna lärt sig att ställa en fråga på engelska med hjälp av do eller does.
Do you like ice cream?
Does she like ice cream?

De elever som vill ha en större utmaning kan läsa texten My Fotboll Team på s. 74-75

Mvh
Helen Webster

onsdag 18 april 2018

Idrott utomhus nästa vecka v.17

Felix hälsar att eleverna börjar med idrott utomhus fr.o.m. nästa vecka, start 23/4. Det är "kläder efter väder" som gäller.

Lärarna i årskurs 4

söndag 15 april 2018

Matte kap 7 Division v.16-19

Under v. 16-19 kommer vi att arbeta med division i matte. För att öka upp förförståelse eller för att repetera, se gärna filmerna hemma.  När vi arbetat med detta område ska du:

  Med säkerhet behärska begreppet division och kunna tolka, beskriva och använda division.

  Du ska kunna använda såväl delningsdivision som innehållsdivision och i det senare se samband med upprepad subtraktion.

  Eleverna ska kunna visa på samband mellan division och multiplikation, samt kunna utnyttja denna kunskap vid t ex kontrollräkning.

  Du ska behärska tabellerna och kunna generalisera dem till att gälla olika talsorter.

  Du ska förstå rest och kunna räkna kort division med växlingar vid heltal.

  Du ska kunna generalisera tabellerna, t ex att använda 45/9 vid 4500/9.

  Du ska kunna kontrollräkna en division med multiplikation.

  Kunna utföra divisioner som t ex 1200/100 och 4500/10 där det inte blir decimaltal.

  Kunna förklara dessa divisioner med hjälp av positionssystemet.

  Göra tabell för att se lösningen, t ex över tid.

  Göra tabell för att hålla ordning på många fakta.

  Lösa enkel kombinatorik med tabell.

  Filmer till division:
  Kort division:

  Kort division med rest:

  Kort divison med minnessiffra:

  Problemlösningsstrategi, göra tabell:


  fredag 13 april 2018

  Matematikläxa till fredag 20/4

  Nästa vecka börjar vi med division och därför behöver vi repetera upp multiplikationstabellerna. Läxan i Nomp till fredag handlar därför om multiplikationstabellerna. För er som behöver en större utmaning ligger det en extraläxa med svårare uppgifter. /Petra och Sara

  HW Homework w.16

  Läxa till nästa vecka, v.16 är att läsa och översätta texten Kings and Queens of Speed på sidan 65-66 i textbook. glosorna finns på glosor.eu, de är 16 st.

  De elever som vill ha en större utmaning kan också läsa texten Across the Channel på sidan 67 i textbook.

  Have a nice weekend!
  Helen Webster